El Racó d'en Jordi

Que és la pintura per a mi?
És una manera de viure, de gaudir el treballar dia a dia. La pintura es allò que et fa gaudir tant el moment de tenir la idea, com el moment que la realitzo, i al final fruir el resultat.

Tematització de Font

12/10/2018

Reparació de font, font restaurada amb productes de Fakoliht.

El treball ha constat de fer saltar tot el morter mal adherit em maquina ha pressió d’aigua; tot seguit s’ha donat una capa de morter Elite per sobre i restaurar la tematizació amb nova  forma. Un cop sec em fet la coloració amb colors naturals i per finalitzar em donat una capa de hidrofugació de tota la font.

En aquesta obra em tingut la col·laboració d’ Josep Figueres on li dono les gracies.