Alta decoració amb titulació diplomada

Pintura Jordi amb el llarg del temps ha anat agafant un coneixements on es pot oferir una gran varietat d’estils de decoració diferents i atractives. Sempre recolzat per les titulacions d’escoles del món de la pintura i decoració.