Estuc de Cal

Oferim una gran varietat d’estuc amb cal: Esgrafiats, Raspats, Imitacions pedra, Estuc llis i altres alternatives.
Diplomat per varies cases de pintures i per l’escola d’Aldecort; donat per el Mestre Manuel Garcia.

  • Estuc a la cal
  • valla de cal amb esgrafiat
  • Estuc de Cal
  • Estuc de cal
  • Estuc a la cal
  • Estuc Cuina
  • Estuc cuina.
  • Estuc de cal