Tractament de la fusta

En el tractament de la fusta és molt ampli, on fem des de restauracions de la fusta, envernissat, esmaltats, protectors, manteniments i un llarg etc..